polski   english
Proponowane przez nas usługi są nie tylko skuteczne ale dopasowane do każdego naszego klienta oraz jego procesów wewnętrznych Wartość naszych działań uzależniona jest od naszych efektów Zdobyte doświadczenie pozwala nam zaproponować naszym Klientom usługi na najwyższym poziomie w wielu obszarach działalności Zespół DCGROUP FINANCE Sp. z o.o. stanowią osoby z wieloletnim doświadczeniem

KADRY I PŁACE

W ramach obsługi kadrowo-płacowej oferujemy:
  • prowadzenie pełnej administracji kadrowo-płacowej dotyczącej pracowników, osób świadczących usługi na podstawie umów cywilnoprawnych i pełniących funkcje na podstawie uchwał,
  • przesyłanie do urzędów skarbowych informacji i deklaracji dotyczących podatku dochodowego od osób fizycznych,
  • przesyłanie deklaracji zgłoszeniowych i rozliczeniowych do ZUS,
  • reprezentację Klienta przed organami podatkowymi i ZUS w sprawach z zakresu świadczonych przez nas usług,
  • dokonywanie przelewów wynagrodzeń pracowników i zleceniodawców z naszego rachunku bankowego, po otrzymaniu środków od Klienta.