polski   english
Oferowane przez nas usługi Doradztwa Strategicznego zorientowane są na określenie optymalnej drogi rozwoju Państwa firmy Efektem naszych działań jest wzrost wartości Państwa firmy, wzrost sprzedaży, wzrost udziału w rynku, wzrost zyskowności Właściwy dobór źródeł finansowania inwestycji oraz pozyskanie funduszy jest podstawą realizacji każdego projektu Usługi optymalizacji kosztami i efektywności mają na celu poprawę efektywności funkcjonowania organizacji

USŁUGI KSIĘGOWE

Oferowane przez nas usługi księgowe obejmują:

 • prowadzenie ksiąg rachunkowych, w tym wymaganych ewidencji,
 • kalkulację zaliczek na podatek dochodowy od osób prawnych (CIT), podatku pobranego u źródła, sporządzanie informacji IFT,
 • przygotowywanie dokumentów związanych z zakończeniem roku podatkowego i wypełnianie zeznań podatkowych CIT,
 • prowadzenie ewidencji zakupów i sprzedaży, wypełnianie deklaracji podatku VAT i informacji VAT-UE,
 • rejestrację/wyrejestrowanie kas fiskalnych,
 • wypełnianie deklaracji INTRASTAT – wywóz i przywóz,
 • wypełnianie deklaracji PFRON,
 • sporządzanie dokumentacji dla potrzeb sprawozdawczości statystycznej GUS,
 • sporządzanie deklaracji dotyczących podatków lokalnych (m.in. podatku od nieruchomości)
 • kontrolę obowiązków sprawozdawczych NBP oraz sporządzanie wymaganych sprawozdań,
 • przygotowywanie raportów zarządczych w uzgodnionej formie i zakresie, w języku polskim lub angielskim,
 • reprezentację Klienta przed organami podatkowymi w sprawach z zakresu świadczonych przez nas usług,
 • wystawianie faktur sprzedaży w imieniu Klienta za pomocą oprogramowania Symfonia Faktura.