polski   english
Oferowane przez nas usługi Doradztwa Strategicznego zorientowane są na określenie optymalnej drogi rozwoju Państwa firmy Efektem naszych działań jest wzrost wartości Państwa firmy, wzrost sprzedaży, wzrost udziału w rynku, wzrost zyskowności Właściwy dobór źródeł finansowania inwestycji oraz pozyskanie funduszy jest podstawą realizacji każdego projektu Usługi optymalizacji kosztami i efektywności mają na celu poprawę efektywności funkcjonowania organizacji

Optymalizacja kosztów

Każdy przedsiębiorca i osoba odpowiedzialna za finanse w firmie nieustannie zabiega o redukcję kosztów działalności, połączoną z utrzymaniem czy zwiększeniem efektywności i wydajności. Działania te nabierają szczególnego znaczenia obecnie, kiedy skutki spowolnienia są coraz bardziej widoczne.

Oferowane przez na usługi optymalizacji  kosztów i efektywności mają na celu identyfikację możliwości usprawnień i uzyskanie trwałej poprawy efektywności funkcjonowania organizacji w oparciu o analizy realizowanych procesów gospodarczych. Podczas naszych analiz wykorzystujemy nowoczesne metody analityczne m.in. Rachunek Kosztów Działań (ang. Activity Based Costing/ Management).

DCGROUP FINANCE opracowuje i wdraża systemy pomiaru efektywności oraz związane z nimi wskaźniki finansowe i niefinansowe, dzięki którym Zarząd może dokonywać pomiaru efektywności danej komórki organizacyjnej oraz każdego pracownika indywidualnie. Jednym z najbardziej efektywnych narzędzi pomiaru efektywności kluczowych obszarów przedsiębiorstwa jest  Zrównoważona Karta Wyników (ang. Balanced Business Scorecard).

Poszczególne etapy procesu optymalizacji kosztów:

  • Identyfikacja obszarów do optymalizacji 
  • Określenie celu optymalizacji i ustalenie warunków brzegowych
  • Szczegółowa analiza zdefiniowanych wcześniej obszarów optymalizacji
  • Przygotowanie planu działań optymalizacyjnych
  • Wdrożenie działań optymalizacyjnych
  • Monitorowanie efektów podjętych działań

Nasze wynagrodzenie za optymalizację kosztów w Państwa firmie jest wprost zależne od uzyskanych efektów i wyliczane jest procentowo od uzyskanych oszczędności przez Klienta.

W celu uzyskania dodatkowych informacji i nawiązania współpracy prosimy o kontakt.