polski   english
Oferowane przez nas usługi Doradztwa Strategicznego zorientowane są na określenie optymalnej drogi rozwoju Państwa firmy Efektem naszych działań jest wzrost wartości Państwa firmy, wzrost sprzedaży, wzrost udziału w rynku, wzrost zyskowności Właściwy dobór źródeł finansowania inwestycji oraz pozyskanie funduszy jest podstawą realizacji każdego projektu Usługi optymalizacji kosztami i efektywności mają na celu poprawę efektywności funkcjonowania organizacji

Doradztwo strategiczne

Oferowane przez nas usługi Doradztwa Strategicznego zorientowane są na określenie optymalnej drogi rozwoju nakierowanej na wzrost wartości Państwa firmy spośród wszystkich możliwości i scenariuszy rynkowych. Uczestniczymy  zarówno w przygotowaniu strategii jak też jej wdrożeniu. Efektem naszych działań jest między innymi: wzrost wartości Państwa firmy, wzrost sprzedaży, wzrost udziału w rynku, wzrost zyskowności, większy zwrot na zaangażowanym kapitale.

Poszczególne elementy przygotowania i wdrożenia strategii rozwoju Państwa firmy:
  • Analiza strategiczna
  • Sformułowanie i ocena możliwych wariantów strategicznych
  • Wybór optymalnego wariantu i przygotowanie strategii
  • Przygotowanie planu precyzującego cele, model operacyjny, niezbędne nakłady oraz prognozy finansowe
  • Określenie poziomu i możliwej struktury finansowania
  • Wdrożenie strategii
  • Monitoring wdrożenia strategii

W celu uzyskania dodatkowych informacji i nawiązania współpracy prosimy o kontakt.