polski   english
Proponowane przez nas usługi są nie tylko skuteczne ale dopasowane do każdego naszego klienta oraz jego procesów wewnętrznych Wartość naszych działań uzależniona jest od naszych efektów Zdobyte doświadczenie pozwala nam zaproponować naszym Klientom usługi na najwyższym poziomie w wielu obszarach działalności Zespół DCGROUP FINANCE Sp. z o.o. stanowią osoby z wieloletnim doświadczeniem

Zasady użytkowania serwisu

Korzystanie ze strony oznacza zgodę na poniższe warunki i zastrzeżenia. Serwis dcgfinance.pl zastrzega sobie prawo do zmiany warunków korzystania z Serwisu w dowolnym czasie. Zachęcamy do regularnego przeglądania powyższych warunków i zastrzeżeń. Użytkownicy, poprzez sam fakt korzystania z serwisu, wyrażają zgodę na obowiązujące warunki korzystania z Serwisu. Serwis dcgfinance.pl zastrzega sobie wyłączne prawo do wprowadzania zmian w Serwisie w dowolnym momencie bez potrzeby informowania użytkowników. Serwis dcgfinance.pl może w dowolny momencie uniemożliwić komukolwiek dostępu do Serwisu.

Wszelkie treści opublikowane w niniejszej witrynie internetowej stanowią własność firmy DCGROUP FINANCE Sp. z o.o., a ich kopiowanie oraz upowszechnianie w całości lub częściowo bez zgody właściciela jest zabronione. Korzystając z Serwisu dcgfinance.pl akceptujecie Państwo i zobowiązujecie się przestrzegać warunków przedstawionych w Zasady użytkowania serwisu. Jeśli nie godzicie się Państwo stosować do tych warunków, prosimy nie korzystać z naszego Serwisu.
Nie gwarantujemy bezbłędnego działania serwisu ani tego, że serwis lub serwer są wolne od wirusów lub innych szkodliwych lub destrukcyjnych mechanizmów. Administratorzy Serwisu dcgfinance.pl nie odpowiadają za skutki wydarzeń pozostających poza ich kontrolą (m.in. skutki awarii serwera, utraty danych, czasowej niedostępności serwisu, awarie powstałe wskutek działalności wirusów komputerowych, nieprawidłową prezentację ogłoszeń klientów); jakiekolwiek bezpośrednie, niebezpośrednie, specjalne, przypadkowe lub wynikowe zniszczenia (w tym zniszczenia będące przyczyną utraty zysków lub przychodów), opóźnienia w działaniu Serwisu lub transmisji, awarię linii komunikacyjnych, nie dostarczenie wiadomości pocztą elektroniczną, brak możliwości wykorzystania danych lub sprzętu i inne podobne problemy pojawiające się w wyniku wykorzystania lub braku możliwości wykorzystania Serwisu i jego zawartości, nawet w wypadku, gdyby administratorzy zostali poinformowani o możliwości zaistnienia podobnych problemów.

Serwis może zawierać odnośniki do innych stron WWW, które są własnością oraz są prowadzone przez niezależne jednostki gospodarcze. Administratorzy nie odpowiadają za prawdziwość, kompletność, dokładność lub dostępność informacji, do których prowadzą odnośniki znajdujące się w Serwisie. Administrator, wprowadzając na swój serwis odpowiedni odnośnik, nie bierze odpowiedzialności za zawartość docelowej strony WWW.

Niniejsze warunki użytkowania podlegają prawu polskiemu. Wszelkie spory mogące wyniknąć z wykonania zobowiązań zawartych w niniejszych warunkach będą rozstrzygane przez właściwy terytorialnie i rzeczowo Sąd Powszechny w Polsce.
Wszystkie prawa nie udostępnione w niniejszych warunkach są zastrzeżone.