polski   english
Proponowane przez nas usługi są nie tylko skuteczne ale dopasowane do każdego naszego klienta oraz jego procesów wewnętrznych Wartość naszych działań uzależniona jest od naszych efektów Zdobyte doświadczenie pozwala nam zaproponować naszym Klientom usługi na najwyższym poziomie w wielu obszarach działalności Zespół DCGROUP FINANCE Sp. z o.o. stanowią osoby z wieloletnim doświadczeniem

O FIRMIE

Specjalizujemy się w obsłudze małych i średnich firm utworzonych z udziałem kapitału zagranicznego. Przygotowujemy raporty w języku angielskim dla zagranicznych udziałowców polskich spółek.

Outsourcing usług księgowych to narzędzie pozwalające na znaczne ograniczenie kosztów działalności małych i średnich przedsiębiorstw. Powierzając nam prowadzenie obsługi księgowej Państwa firmy, nie ponoszą Państwo kosztów utrzymywania działu księgowości i szkoleń jego pracowników, jak również zakupu i aktualizacji programu finansowo-księgowego oraz kadrowo-płacowego. W zamian otrzymują Państwo profesjonalną pomoc ze strony osób posiadających certyfikaty Ministerstwa Finansów do usługowego prowadzenia ksiąg rachunkowych. Nasi pracownicy na bieżąco śledzą zmiany przepisów prawnych i ich interpretacje oraz biorą udział w licznych szkoleniach w zakresie podatków, kadr i płac oraz rachunkowości, zapewniając tym samym rzetelną obsługę. Oferujemy również dokonywanie przelewów wynagrodzeń Państwa pracowników i zleceniobiorców z naszego rachunku bankowego, w celu zwiększenia poufności płac.

Księgi rachunkowe, podatkowa księga przychodów i rozchodów, fakturowanie oraz obsługa kadrowo-płacowa prowadzone są za pomocą licencjonowanego oprogramowania Symfonia firmy Sage. Grupa Sage (Sage Group plc) jest światowym liderem wśród dostawców rozwiązań wspomagających zarządzanie, umożliwiających analizę i planowanie. Systemy Symfonia są rekomendowane dla dynamicznie rozwijających się małych i średnich firm.


DCGROUP FINANCE Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, Al. Niepodległości 69,02-626 Warszawa, wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000370810, NIP 5213587210, kapitał zakładowy: 5 000 PLN.